سلام .اصلا سرحال نیستم .تو هم گفتی سرحال نیستی تو خب دلیلت موجهه اما دلیل من یکم بی منطقه .میدونی من اصلا نمیتونم درک کنم محبت واقعی و غیر جنسی یه مرد به یه زن چجوری میتونه باشه اصلا نمیتونم دغدغه و دلشوره یه پدر و حساسیت واقعی نسبت به فرزندشو بفهمم نمیتونم هضم کنم یه مرد از ناراحتی همسرش ناراحت بشه ،توجه یعنی چی،محبت چیه،نوازش ،دوست داشتن یه مردو نمیتونم قبول کنم .بنظرم هیچ مردی نمیتونه یه زن رو واقعا واز ته ته قلبش با همه ی خوبیها و بدیهاش دوست بداره .نمیتونه، ندیدم ،نمیتونم  محبت تو به.. وتوجهتو درک کنم همش درحال تجسم روابطتونم و این باعث اشتغال ذهنم میشه دوست دارم من جای اون باشم و .. آرامشم بهم میریزه .دلم میگیره دلم میخواد باهات حرف بزنم ،باهام حرف بزنی و کمترنگران اون باشی . تو تمووم دنیا صادقانه ترین جملاتمو به تو میگم .و خوشحالم که این دیوار مجازی هست تا روش بنویسم و بگذارم بمونه تا شاید یه روزی که خواستم برم تا همیشه اگه فرصتی شد بهت آدرسشو بگم تا بیای بخونی و بفهمی که چقدر عزیز بودی برام .وشاید هییچ وقت فرصت نشه که بهت بگم که چقدر میخواسمت اصلا یادم نمیاد چندسال پیش بود و چند وقت از عشق من نسبت به تو میگذره .فقط میدونم خیییلی ساله خیلی ساله که درگیرتوام.کاش ...

سرحال باش دلم نمیخواد دغدغه داشته باشی دوست ندارم ناراحت باشی .سرحال باش مساله ی خاصی نیست حل میشه زود .زوده واسه گرفتگی وناخوش احوالی .بعضی وقتها دلم نمیخوااد باهاش مهربون باشی و بدجنس میشم دوست دارم اذیتش کنی اما بعدش میگم مگه من اینجوری تونستم باشم که از تو بخوام .. وتازه خدایی هست که حواسش هست ...

نمییدونم چه حکمتی تو کار خدا بود که تو رو سر راه من گذاشت اما تو رو از تو دل من برنداشت کاش این کارو میکرد تا تو به آرامش برسی.تا من به آرامش برسم.. .دلم میخواد فراموشی بگیرم همه چیزو فراموش کنم تموم لحظات خوب باتوبودن لحظات بد باتو بودن .قهرو آشتیا ،عیدا حرفهای فوری بین من و تو ...

کاش فراموشی میگرفتم ...

سرحال باش عزیزم 

سرحال باش 

دوستت دارم 

عکست ...

چشمااات...

خدای من...

کاش دوستش نداشتم ...


حرفهـــــــــای دلم برای خــــــــــودم... منبع : حرفهـــــــــای دلم برای خــــــــــودم... |تو سرحال باش
برچسب ها : سرحال ,باشی ,دوست ,نمیتونم ,اصلا ,دوست دارم ,اصلا نمیتونم